დასაწყისი / Tour / 2017 / Berlin 05.04.2017, Strange Attractor Releaseparty